Oedeemtherapie

Het doel van oedeemtherapie is om overtollige vochtophoping te verwijderen en/of te verminderen. De behandeling van oedeem is afhankelijk van het soort oedeem bijvoorbeeld lymfoedeem, veneusoedeem of lipoedeem. In de meeste gevallen bestaat oedeemtherapie uit een aantal onderdelen: manuele lymfedrainage in combinatie met ambulante compressietherapie en/of lymfetaping.

Manuele lymfedrainage (MLD)

Hierbij worden lymfevaten en lymfeklieren d.m.v. een zachte pompende massage gestimuleerd waardoor de opname en afvoer van weefselvocht wordt verhoogd. Met specifieke handgrepen wordt de eigen beweeglijkheid van het lymfvatensysteem geactiveerd en gestimuleerd wat de afvoermogelijkheden van lymfe doet vergroten. Hierdoor kan er meer lymfe worden afgevoerd. Bij bepaalde verhardingen in de huid (fibrose) worden speciale massagegrepen toegepast. Door middel van oedeemgrepen kan lymfvocht door het weefsel heen worden geleid naar een plaats waar het gemakkelijker wordt opgenomen. Met fibrosegrepen kan verhard weefsel ("fibrose") soepeler worden gemaakt.

Ambulante compressietherapie

Na de massage volgt ambulante compressietherapie. Door middel van compressiemateriaal (bv zwachtels of speciale klittenbandbandages) wordt terugstromen van het oedeem voorkomen. Door de druk wordt het effect van de MLD massage ondersteunt. Het is aan te raden om tijdens het dragen van de zwachtels veel te bewegen, doordat de spieren bewegen wordt het lymfestelsel nog meer gestimuleerd. Men krijgt ook specifieke adviezen en oefeningen uitgelegd die gericht zijn op uw persoonlijke situatie.

Lymfetaping

Lymftaping wordt toegepast als aanvullende behandeling bij oedeemtherapie, meestal op plaatsen waar geen compressie kan worden toegepast. Met een speciale techniek, waarbij de huid op spanning wordt gebracht voordat de tape wordt aangebracht, ontstaan op het moment dat de gerekte weefsels in hun oorspronkelijke positie terugkeren, convolutions (golven) in de huid. Hierdoor wordt de huid iets opgetild waardoor de druk vermindert in de onderliggende ruimte. Daardoor ontstaat er onder de huid een verbeterde circulatie van bloed en lymfe, waardoor een betere afvoer van afvalstoffen alsook een snellere aanvoer van nieuw weefselvloeistof wordt bereikt. Dit komt het genezingsproces ten goede. Ook wordt door de liftende werking de druk op de zenuwuiteinden geringer, waardoor de pijn vermindert. Omdat de tape enkele dagen kan blijven zitten, kan het 24 uur per dag zijn werk doen.

Therapeutische elastische kousen

Als na een tijd de vochtophoping in het oedeemgebied niet meer verder afneemt dan wordt er een therapeutische elastische kous aangemeten. Deze zorgt ervoor dat het opnieuw ontstaan van oedeem wordt voorkomen.